Kösituationen på hälsostationerna (15.11.2019)

Hälsostation Kötid Uppdaterat
Håkansböle
0-2 h
kl. 08:01
Björkby
0-2 h
Korso
0-2 h
Västerkulla
0-2 h
kl. 07:57
Mårtensdals
0-2 h
kl. 08:01
Myrbacka
0-2 h
kl. 08:08
Dickursby
0-2 h